Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку Адміністрація Сайту в мережі Інтернет за адресою https://logincasino.ua/ (далі – Сайт) може отримати про Користувача під час його перебування на Сайті, використання ним сервісів, програм і продуктів.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Адміністрація Сайту – це фізичні та юридичні особи, уповноважені керувати Сайтом від імені https://logincasino.ua/ організовувати та (або) здійснювати обробку персональних даних.
 2. Персональні дані – це будь-яка інформація стосовно безпосередньо чи побічно Користувача (суб'єкта персональних даних), яку він надає про себе самостійно під час реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання сервісів Сайту.
 3. Обробка персональних даних – це будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, у тому числі збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 4. Конфіденційність персональних даних – це обов'язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не розповсюджувати ці дані без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Використання сервісів Сайту означає беззаперечну згоду Користувача з цією Політикою конфіденційності та зазначеними в ній умовами обробки його персональних даних. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен утриматися від використання сервісів Сайту.
 2. Політика конфіденційності діє лише щодо Сайту. Адміністрація Сайту не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.
 3. Персональні дані Користувача означають:
  1. надану Користувачем всю або частину інформації (в тому числі, але не обмежуючись): прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, місце роботи, посада, адреса електронної пошти, місцезнаходження;
  2. іншу інформацію, що автоматично зберігається в журналах сервера та містить: IP-адресу, яку надав Користувачеві провайдер інтернет-послуг; інформацію про браузер Користувача (або іншу програму, через яку здійснюється доступ до сервісів); назви сторінок, які Користувач відвідує на Сайті; дата та тривалість відвідування.
 4. Персональні дані, зазначені в п. 2.3.1., зберігаються лише за умови, якщо їх зазначив Користувач.
  1. Обов'язкову для надання сервісів інформацію позначено в особливий спосіб. Іншу інформацію Користувач надає на власний розсуд. 
 5. Персональні дані Користувача зберігаються на сервері Адміністрації Сайту, який фізично може бути як в Україні, так і за кордоном. Користувач підтверджує та надає Адміністрації Сайту право переміщувати персональні дані за кордон України з метою, з якою цю інформацію збирали. Адміністрація Сайту зобов'язується вживати надійних заходів безпеки задля захисту від незаконного втручання чи неправомірних змін, розголошення або знищення персональних даних Користувача.
 6. Права та обов'язки Користувача Сайту регламентує Закон України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010.

3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

 1. Адміністрація Сайту збирає та зберігає лише персональні дані, необхідні для надання сервісів, виконання угод і домовленостей з Користувачем, зворотного зв'язку.
 2. Сайт обробляє персональну інформацію Користувача з метою:

1) ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення та (або) укладення Угоди дистанційно;

2) надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту;

3) встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, у тому числі повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача;

4) визначення місця перебування Користувача для гарантування безпеки, запобігання шахрайству;

5) підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;

6) створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису;

7) сповіщення Користувача Сайту про стан замовлення;

8) обробки та отримання платежів, підтвердження податку чи податкових пільг, заперечення платежу;

9) надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникненні проблем, що стосуються використання Сайту;

10) надання Користувачеві з його згоди оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту і т. п.;

11) надання доступу Користувачеві до сайтів або сервісів партнерів Сайту.

4. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, у будь-який законний спосіб, зокрема в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010.
  2. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у випадках, коли:
  • користувач погодився на такі дії;
  • передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу чи для виконання певної угоди чи договору з Користувачем;
  • передачу передбачено чинним законодавством у межах встановленої законом процедури, зокрема отримання офіційного запиту правоохоронних органів, виконання судового рішення, перешкоджання шахрайству, захист прав користувачів та інше.
 1. Адміністрація Сайту вживає певних організаційних і технічних заходів з метою захисту персональної інформації Користувача від неправомірного чи випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб, зокрема:
  1. використання криптографічного протоколу SSL, що забезпечує безпеку з'єднання та передачу даних у зашифрованому вигляді;
  2. регулярне оновлення служб і систем управління сайтом і його вмістом;
  3. регулярні перевірки щодо наявності шкідливих кодів;
  4. використання для розміщення сайту на віртуально наданому сервері.
  1. Адміністрація Сайту зобов'язана забезпечити Конфіденційність персональних даних, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, не здійснювати продаж, обмін, публікацію чи розголошення в інший спосіб наданих персональних даних Користувача, за винятком випадків, передбачених цією Політикою конфіденційності.
  2. Адміністрація Сайту зобов'язана заблокувати персональні дані щодо певного Користувача з моменту звернення чи запиту Користувача чи його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
  3. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності свого логіна та пароля, а також за достовірність наданих відомостей.          

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Адміністрація Сайту у разі невиконання своїх зобов'язань несе відповідальність за збитки Користувача у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства.

6. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

 1. Перш ніж звернутися до суду з позовом у суперечках, що виникають у стосунках між Користувачем Сайту та Адміністрацією Сайту, слід обов'язково надати претензію (письмову пропозицію про добровільне врегулювання спору).
 2. Одержувач претензії впродовж 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
 3. У разі недосягнення згоди суперечку слід передати на розгляд суду відповідно до чинного законодавства.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 1. До цієї Політики конфіденційності та стосунків між Користувачем і Адміністрацією Сайту застосовується чинне законодавство України.
 2. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.
 3. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
 4. У разі продажу Сайту до набувача переходять всі зобов'язання з дотримання умов цієї Політики стосовно отриманих ним персональних даних.
вгору