Ліцензійні умови лотерей – основні положення проєкту

Автор: Корольчук Олександр
06 Вересня 2021, 16:00

Ліцензійні умови лотерей – основні положення проєкту

Українські оператори лотерей працюють без ліцензійних умов з 2014 року. Але після легалізації грального бізнесу стало зрозумілим, що це питання потребує врегулювання. І якщо ліцензійні умови для інших вертикалей гемблінгу регулятор затвердив ще у грудні 2020 року, то лотереї чекають значно довше. Лише у червні 2021 року на сайті КРАІЛ з’явився проєкт нових лотерейних ліцумов.

Основні терміни

Документ закріплює деякі визначення:

 1. Білет державної лотереї – лотерейний білет та/або інший засіб, який засвідчує участь в державній лотереї та/або розмір виграшу.
 2. Випуск та проведення лотерей – господарська діяльність з проведення державних лотерей.
 3. Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні (ЄРДЛ) – зведені в електронній формі та розміщені на сайті органу ліцензування відомості про державні лотереї, які проводяться чи проводилися на території України.
 4. Інший засіб, який засвідчує участь в лотереї та/або розмір виграшу – документ, роздрукований з електронної системи ставок, що дозволяє засвідчити участь в лотереї та/або виграш учасника лотереї.
 5. Комбінована лотерея – державна лотерея, що поєднує в собі ознаки декількох видів лотерей.
 6. Конкурс – спосіб відбору операторів лотерей, що полягає у в оцінюванні за визначеними критеріями.
 7. Лотерейне обладнання – термінал електронної системи прийняття ставок та центральна електронна система.
 8. Конкурсні документи – документи, подані оператором для участі в конкурсному відборі.
 9. Тиражна лотерея – лотерея, проведення якої здійснюється потиражно.
 10. Центральна електронна система – програмно-технічний комплекс, призначений для накопичення інформації щодо фіксації та обліку прийнятих ставок, виплачених виграшів, обліку білетів та білетів, допущених до розіграшу.

Читайте також: Топ покерних гравців

Отримання ліцензії

Згідно із законом про гральний бізнес, всього в Україні може бути три ліцензованих оператори лотерей. Відповідно, ліцензію буде отримати складніше, ніж на інші види азартних ігор. Насамперед це проявляється в конкурсній формі отримання ліцензії.

Цей відбір проводить комісія, яка складається з голови та членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Конкурс має кілька етапів: підготовка до проведення, розгляд поданих документів, визначення переможця конкурсу.

Етап перший – підготовка

Українська лотерея

Підготовка до проведення:

 • Починається з рішення органу ліцензування про проведення конкурсу, яке потрібно ухвалити не пізніше 30 днів з моменту, коли в Україні стало менше ніж три ліцензіати.
 • Рішення має містити відомості про дату, час, місце проведення конкурсу, вимоги до складу конкурсних документів, кількості конкурсних позицій, мінімальні вимоги до операторів, критерії визначення переможців та інші необхідні умови.
 • Орган ліцензування має створити робочу групу із семи осіб. Вона має: підготувати оголошення про конкурс, опрацьовувати документи, подані компаніями, та виконувати інші рішення, передбачені проєктом ліцензійних умов.

Претенденти на лотерейну ліцензію мають подати доволі об’ємний пакет документів:

1. Заяву про участь.

2. Засвідчену копію установчих документів юридичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності, заявника.

3. Засвідчену копію витягу, яка підтверджує реєстрацію юрособи-нерезидента в країні її перебування, яка є засновником юрособи-заявника.

4. Інформацію про кінцевого бенефіціарного власника.

5. Інформацію про структуру власності.

6. Відомості про те, що заявник має відокремлені підрозділи в кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тис. осіб.

7. Відомості про те, що заявник має не менше ніж 5 тис. пунктів розповсюдження державних лотерей.

8. Відомості про те, що заявник має пункт розповсюдження державних лотерей у кожному населеному пункті з населенням понад 5 тис. осіб.

9. Затверджені копії документів, що підтверджують у заявника наявність електронної системи прийняття ставок.

10. Відомості про наявність у заявника 5 тис. терміналів електронної системи прийняття ставок.

11. Відомості, що підтверджують проведення заявником державних лотерей протягом трьох календарних років.

12. Копія фінансової звітності.

13. Аудиторський висновок.

14. Документ, виданий незалежним аудитором, який підтверджує повноту формування статутного капіталу.

15. Документ, що підтверджує джерела коштів, з яких сформовано статутний капітал.

Отримання ліцензії

16. Інформація про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники мають бездоганну ділову репутацію.

17. Документ, який відображає внутрішню структури юрособи-заявника із зазначенням структурних підрозділів, які залучені до проведення лотерей.

18. Відомості про керівника юрособи та особи, яка виконує його обов’язки у разі відсутності керівника.

19. Відомості про голову і членів наглядової ради заявника.

20. Копії документів, що засвідчують особу керівника та особу, яка виконує обов’язки керівника.

21. Засвідчені копії трудових книжок керівника, особи, яка виконує обов’язки керівника за його відсутності, заступника керівника, голови та членів наглядової ради.

22. Документи, що належать до закритої частини конкурсних документів (інформація про відповідність заявника критеріям оцінювання, бізнес-план з очікуваними обсягами поширення лотерей та платежами до бюджету).

23. Опис документів, що подаються до участі в конкурсі у двох примірниках.

Читайте також: Онлайн-казино України – новий ринок і його перспективи

Етап другий – розгляд документів

Конкурсна комісія протягом трьох днів з моменту надходження розглядає подані документи на предмет наявності чи відсутності причини для залишення їх без розгляду. Якщо вони наявні – група складає інформаційну довідку, яка має містити обґрунтований висновок про те, чому заявку залишили без розгляду. Потім робоча група передає документ для ознайомлення конкурсній комісії, яка має погодитися або не погодитися з рішенням робочої групи.

Підставами для залишення заяви без розгляду можуть бути:

 • недотримання термінів подачі документів, встановлених в інформаційному повідомленні;
 • подання документів не в повному обсязі;
 • заява чи один з документів: підписані особою без повноважень, не містять обов’язкових даних, не містять відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців про заявника.

ліцензії лотерея

І навіть якщо документи оператора продовжать розглядати, це тільки початок. Далі робоча група розглядатиме пакет документів, щоб допустити або відмовити у допуску компанії до конкурсу. Далі алгоритм дій аналогічний до розгляду/залишення без розгляду – якщо є підстави для недопуску, робоча група передає інформацію конкурсній комісії, за якою лишається фінальне рішення.

Відмовити у допуску можуть через:

 • встановлення невідповідності заявника Ліцензійним умовам;
 • виявлення недостовірних даних у документах;
 • наявність у органу ліцензування рішення суду, яке забороняє компанії проводити лотереї.

Якщо ж робоча група погоджує допуск, то до конкурсної комісії подається відповідна рекомендація.

Протягом 10 робочих днів з дати закінчення подачі документів робоча група формує реєстр компаній, допущених до участі в конкурсі. Цей реєстр далі затверджує вже конкурсна комісія, і його мають опублікувати на сайті органу ліцензування.

Етап третій – проведення конкурсу і визначення результатів

Сам конкурс вже проводить конкурсна комісія, яка складається з голови та членів КРАІЛ. Конкурс має бути публічним і на ньому мають право перебувати представники операторів, ЗМІ, громадських організацій.

Комісія розкриває пакети з документами заявників та починає оцінювати учасників за критеріями, закріпленими ліцензійними умовами. Також аналізуватимуть заплановані показники діяльності та запропоновані соціальні проєкти.

Переможцем стає оператор, який набрав найбільше балів за результатами оцінювання. Під час проведення першого конкурсу ліцензії отримають три компанії з найвищими показниками.

Якщо два заявники набрали однакову кількість балів, то переможе той, у кого більший досвід оперування.

Закінченням конкурсу є дата, коли комісія складе протокол про результати. Оператору-переможцю комісія має видати відповідний акт. Рішення конкурсної комісії можна оскаржити в судовому порядку.

КРАІЛ лотерея

Протягом 30 днів з моменту оголошення результатів компанія має звернутися до КРАІЛ із заявою на отримання ліцензії. Разом з нею потрібно подати:

 1. акт КРАІЛ про визначення компанії переможцем конкурсу;
 2. засвідчені копії документів, які подавалися для конкурсу;
 3. опис документів для отримання ліцензії у двох примірниках. Його форма є у додатку № 2 до проєкту ліцумов.

Читайте також: Терміни та вартість послуг українських суб’єктів сертифікації грального обладнання

Критерії оцінювання претендентів на ліцензію оператора державних лотерей

Критерій оцінювання

Характеристики для оцінювання

Кількість балів

Наявність досвіду організації і проведення державних лотерей

Понад 15 років

10

Понад 10 років

7

Понад 3 роки

5

Наявність мережі пунктів розповсюдження білетів лотерей

Від 10001 і більше пунктів

10

Від 7001 до 10 000 пунктів включно

7

Від 5000 до 7000 пунктів включно

5

Наявність у учасника конкурсу власної мережі пунктів розповсюдження

Понад 1000 пунктів

10

Від 501 до 1000 пунктів включно

7

До 500 пунктів включно

5

Наявність терміналів електронної системи ставок, які належать заявнику

Понад 10 000 терміналів

10

Від 7001 до 10 000 терміналів включно

7

Від 5000 до 7000 терміналів включно

5

Наявність сайту, через який здійснюється розповсюдження лотерей

Щонайменше один

5

Наявність мобільного додатку для розповсюдження лотерей

Щонайменше один

5

Досвід з проведення миттєвих лотерей

Понад 15 років

10

Понад 10 років

7

Понад 5 років

5

Досвід з проведення тиражних лотерей

Понад 15 років

10

Понад 10 років

7

Понад 5 років

5

Досвід з проведення лотерей в Інтернеті

Понад 5 років

10

Понад 3 роки

7

Понад 1 рік

5

Участь у міжнародних лотереях

Учасник

10

Кандидат

6

Наявність документів, що підтверджують незалежне оцінювання щодо відповідності вимогам відповідальної гри та системам управління інформаційною безпекою

Сертифікат відповідальної гри (RG) EL

10

Сертифікат відповідальної гри (RD) WLA

10

Сертифікат безпеки ISO 27001 та WLA-SCS

20

Наявність соціальних проєктів, що працюють впродовж останніх 10 років в сфері охорони здоров’я, спорту, культури, освіти, місцевих громад та інвестиції, в які вклали не менше ніж 800 мінімальних зарплат на момент проведення конкурсу

Наявність хоча б одного соціального проєкту

10

Наявність кількох соціальних проєктів

20

Вимоги до оператора державних лотерей України

Оператором може бути тільки юридична особа, яка зареєстрована в Україні і відповідає вимогам ліцензійних умов.

Лотерейним оператором не можуть бути:

 • Бюджетні установи, а також інші підприємства з Реєстру неприбуткових установ.
 • Юрособи, чиї учасники чи акціонери є держслужбовцями, органами держуправління, місцевої влади, чи фондами соцстрахування.
 • Юридичні особи, яким заборонено оперувати лотереями за рішенням суду.
 • Юридичні особи, серед чиїх учасників, засновників, акціонерів є юрособа чи фізособа, зареєстрована в державі, яка неналежним чином бореться з відмиванням коштів чи фінансуванням тероризму.
 • Юридичні особи, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами Російської Федерації.
 • Юридичні особи, чиїх учасників чи акціонерів включено до переліку осіб, які займаються тероризмом або стосовно яких застосовані міжнародні санкції.

Оператор держлотерей України мусить:

 1. Мати чинні окремі підрозділи в кожному місті з населенням понад 500 тис. осіб.
 2. Мати точки розповсюдження лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тис. осіб, але не менше ніж 5 тис. таких точок.
 3. Мати електронну систему прийняття ставок, до якої належать не менше ніж 5 тис. терміналів.
 4. Мати не менше ніж три роки досвіду з випуску і проведення державних лотерей. Досвід з розповсюдження лотерей не враховується.
 5. Мати статутний капітал не менше ніж 30 млн грн.
 6. Власний капітал оператора не може бути меншим за статутний.
 7. Застрахувати ризик невиплати виграшу через неплатоспроможність чи банкрутство.
 8. Не допускати до гри осіб молодших за 18 років.

Читайте також: Популярні лотереї світу

Вимоги до державної лотереї

Оператор має обов’язково оприлюднити умови лотереї з такою інформацією: назва лотереї, назва оператора, його місце розташування та ЄДРПОУ, територія та методи розповсюдження лотереї, дата початку та кінця прийому ставок, кількість білетів, загальна сума виплати виграшу, розмір ставки, розподіл призового фонду, порядок визначення переможців, вимог до документів, що засвідчують особу переможця, прав і обов’язків учасників лотерей, опис білету, порядок розгляду скарг гравців.

державна лотерея України

Помітно, що в ліцензійних умовах прописана максимальна кількість заборон на імітацію будь-якої іншої вертикалі азартних ігор. Зокрема, заборонена візуалізація розіграшу, яка імітує ігрові автомати (прокручування барабанів), чи інших азартних ігор казино – рулетки та крепсу.

Водночас у своїй діяльності оператор державних лотерей має керуватися такими принципами:

 • Не допускатиме дублювання назв інших держлотерей.
 • Не може використовувати словесне позначення, що є ознакою інших товарів і послуг, під якими проводяться ігри, відмінні від лотерейних.
 • Заборонено використовувати товари і знаки, під якими проводяться інші азартні ігри.
 • Призовий фонд має формуватися із суми не менше ніж 50% від прийнятих ставок.
 • Кількість та види держлотерей не обмежені.
 • Під час проведення лотереї тото заборонено встановлювати коефіцієнти для встановлення виграшу.
 • При проведенні тото оператор має публікувати перелік спортивних подій, прогнози щодо яких входять до ігрової комбінації.
 • У держлотереях тото дозволено приймати ставки на результати професійних чи аматорських подій, а також на кіберспорт.

Який вигляд має мати білет

Проєкт ліцензійних умов прописує, що на лотерейному білеті повинна бути інформація про назву лотереї, вартість білету чи ставки, номер білета, ігрову комбінацію та інші дані, передбачені оператором. На друкованому варіанті також потрібно вказувати серії державної лотереї, до якої належить білет, короткий опис умов виграшності.

На білети державної миттєвої лотереї, які видає термінал електронної системи ставок, необхідно, крім вищезгаданих пунктів, додати дату та час реєстрації ставки та номер терміналу, на якому була зареєстрована ставка.

Пункти розповсюдження

Наземні пункти розповсюдження державних лотерей можна розташовувати будь-де, крім:

 • тимчасово окупованих територій України;
 • приміщень державної і місцевої влади, держорганів;
 • закладів культури (бібліотеки, музеї, театри, виставкові галереї);
 • приміщень медичних закладів;
 • приміщень спеціалізованих дитячих розважальних центрів;
 • культових будівель та споруд, приміщень які належать релігійним організаціям;
 • приміщень житлового фонду;
 • об’єктів незавершеного будівництва.

лотерейний білет

Розповсюджувачі лотерей в онлайн-форматі мають право поширювати лотереї лише на тих сайтах, які вказані у договорі з оператором державних лотерей. Останній своєю чергою зобов’язаний розмістити на своєму сайті інформацію про всіх розповсюджувачів своїх лотерей в Інтернеті.

Читайте також: Який податок на виграш в лотерею в Україні?

Вимоги до лотерейного обладнання

Усі термінали ліцензіата мають бути підключені до центральної електронної системи. Оператор має вжити заходів для уникнення підключення терміналів до різних електронних систем. Для цього компанії потрібно мати вичерпний перелік IP-адрес.

Електронна система повинна дозволити перевірити виграшність/невиграшність білета не менше ніж через шість місяців з моменту його виготовлення. Крім того, електронна система повинна реєструвати таку інформацію:

 • прийняті ставки та реалізовані білети, у випадку з миттєвими лотереями – фіксація номерів реалізованих білетів;
 • повернуті ставки у розрізі кожної лотереї, її серії, тиражу, періоду;
 • виплачені виграші у розрізі кожної лотереї, її серії, тиражу, періоду.

Для поширення державних лотерей забороняється використовувати обладнання з програмами, які самостійно визначають ймовірність розіграшу чи розмір призу або з’єднані з такими пристроями чи програмами. Також забороняється використовувати ігрові автомати як лотерейне обладнання чи використовувати лотерейне обладнання, яке зовнішнім виглядом нагадує ігрові автомати.

Все обладнання підлягає оцінюванню відповідності або науково-технічній експертизі на наявність незадекларованих функцій.

Оператор має надати органу ліцензування можливість отримувати ряд даних з електронної системи в режимі реального часу, крім вищезгаданої інформації про ставки і виграші. Це має бути:

 • Інформація про ввезені до України білети.
 • Інформація про білети, виготовлені в Україні типографічним методом.
 • Кількість розповсюджених та нерозповсюджених білетів.
 • Інформація про згенеровані електронні білети миттєвих і комбінованих лотерей.
 • Інформація про фіксацію кожного прийняття/повернення ставки і виплати виграшу за серією, тиражем та номер білету.

Читайте також: Історія казино Монте-Карло

Проведення міждержавних лотерей

міждержавна лотерея

Український лотерейний оператор може проводити такі лотереї лише з юридичною особою, яка має відповідну ліцензію. Для цього потрібно мати документ, який підтверджує, що іноземні юридичні особи мають право на проведення лотерей у своїй юрисдикції.

Не можна проводити міждержавні лотереї з іноземними операторами, які є резидентами держави, яка неналежним чином проводить боротьбу з відмиванням коштів чи фінансуванням тероризму, є резидентом чи перебуває під контролем країни-агресора.

Додатки

Претендент на українську ліцензію може знайти зразки необхідних документів у додатках до ліцензійних умов. Зокрема, у них є:

 1. Заява про отримання (видачу) ліцензії на випуск та проведення лотерей.
 2. Опис документів, що подаються для отримання ліцензії на випуск та проведення лотерей.
 3. Заява про зупинення дії ліцензії на випуск та проведення лотерей.
 4. Заява про відновлення дії ліцензії на випуск та проведення лотерей.
 5. Заява про звуження провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
 6. Заява про анулювання ліцензії на випуск та проведення лотерей.

Помітно, що отримати лотерейну ліцензію – завдання непросте. Для перемоги в конкурсі оператор має відповідати ряду вимог і навіть перемога не скасовує того факту, що компанія надалі має керуватися ліцумовами в кожному напрямі своєї роботи – від обладнання до форми білета й правил проведення лотерей. КРАІЛ зробила особливий акцент на неможливості дублювання операторами лотерей інших вертикалей азартних ігор, оскільки раніше експерти розповідали, що проєкт ліцумов надавав би ліцензіатам державних лотерей можливості і для букмекерства, і для організації залів ігрових автоматів.

Читайте також: Бізнес-план відкриття казино в Україні

Читайте також: Глобальна статистика і тенденції онлайн-гемблінгу

Коментарі:
Зараз читають